Θεματολογία Δικτύου

  • Η μελέτη των επιπτώσεων που προκαλούν στις Ελληνικές Θάλασσες και στα εσωτερικά ύδατα οι δραστηριότητες του ανθρώπου

 

  • Η διαχείριση των βιολογικών πόρων των Ελληνικών Θαλασσών και εσωτερικών υδάτων

 

  • Η μελέτη και διαχείριση των γεωλογικών επικινδυνοτήτων στις Ελληνικές Θάλασσες

 

  • Ο εντοπισμός και η ανάδειξη της θαλάσσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς