Κατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα (R.O.V.)

τύπου Benthos MKII
με έγχρωμη βιντεοκάμερα και με καλώδιο για 300m βάθος νερού.