Συνεργαζόμενα Εργαστήρια

   

Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήματος Γεωλογίας

 

Ομάδα Έρευνας Θαλάσσιας Οικολογίας, Εργ/ρίου Ζωολογίας, Τμήματος Βιολογίας

 

Εργαστήριο Υδρογεωλογίας, Τμήματος Γεωλογίας

 

Ομάδα Έρευνας Ραδιοενέργειας Περιβάλλοντος, Εργ/ρίου Πυρηνικής Χημείας,Τμήματος Χημείας

 

 

Συνεργαζόμενα μέλη:

Εργαστήρια Βιολογικής Χημείας & Υγιεινής, Τμήματος Ιατρικής: Ομάδα Βιοπαρακολούθησης Υδάτων

 

Εργαστήριο Γεωλογίας Υδάτινων Συστημάτων, Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου