Ωκεανογραφικά & Περιβαλλοντικά Όργανα

Πολυμετρικοί θαλάσσιοι αισθητήρες

   YSI 600XL

[Αγωγιμότητα, Θερμοκρασία, Διαλελυμένο Οξυγόνο, pH, Δυναμικό Οξειδοαναγωγής με 80 μέτρα καλώδιο για μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο]


 Insitu troll 9500

[Αγωγιμότητα, Θερμοκρασία, Πίεση, (οπτικό) Διαλελυμένο Οξυγόνο, Θολερότητα, pH, Δυναμικό Οξειδοαναγωγής με 100 μέτρα καλώδιο για μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο]


  Ρευματογράφος Aanderaa RCM9 MK II  

Πολυμετρικός αισθητήρας (Αγωγιμότητα, Θερμοκρασία, Πίεση, Διαλελυμένο Οξυγόνο , Θολερότητα) και μετρητής ταχύτητας και διεύθυνσης ρευμάτων

 

 Ρευματογράφος RCM7 (2x)  


   Αισθητήρας μέτρησης διαλελυμένου Μεθανίου Capsum METS 

   Δειγματολήπτης νερού HydroBios


Acoustic Doppler Current Profiler (A.D.C.P.)   Teledyne RD Instruments


Αισθητήρας Υδροθείου (H2S)