Πρωτονιακό Μαγνητόμετρο

Overhouse SeaSpy Μαγνητόμετρο