Τομογράφος Υποδομής Πυθμένα τύπου Pinger

Τομογράφος υποδομής πυθμένα υψηλών συχνοτήτων 3.5kHz O.R.E. με 4 πομπούς για μικρά και μεσαία βάθη και 9 πομπούς για μεγάλα βάθη νερού.

  

Geopulse Transceiver/Receiver

Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής
Triton Imaging Inc