Βυθόμετρο

 

Μονοδεσμικός Ηχοβολιστής (βυθόμετρο)

Ψηφιακό Υδρογραφικό Βυθόμετρο
ELAC Nautic Hydrostar 4300C