Δορυφορικό Σύστημα Προσδιορισμού θέσης

 

 Magellan NAV6500   


   Hemisphere Crescent V100


Διαφορικό Σύστημα D.G.P.S.