Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Ερευνητικό Σκάφος                        |        GPS

 

Θαλασσια Γεωφυσική Έρευνα       |   Ωκεανογραφικά & Περιβαλλοντικά Όργανα

 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός          | Συσκευές δειγματοληψίας ιζημάτων  |  Κατευθυνόμενο Υποβρύχιο Όχημα