Σχετικά με μας

      Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) ιδρύθηκε το 1988 και υπάγεται στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Στη διάρκεια της 15-ετούς λειτουργίας του το Εργαστήριο αναπτύχθηκε και οργανώθηκε στο διεθνή και Ελληνικό χώρο και θεωρείται ως το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο εκπαιδευτικό/ερευνητικό Πανεπιστημιακό εργαστήριο στα αντικείμενα της Θαλάσσιας Γεωλογίας, Φυσικής Ωκεανογραφίας, Γεωμορφολογίας Ακτών και Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας.