Σκοπός

     Το Δίκτυο Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών "ΩΚΕΑΝΟΣ" στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου διεπιστημονικού βιογεωχημικού παρατηρητηρίου για την έρευνα των Ελληνικών Θαλασσών και Εσωτερικών Υδάτων.

     Το Δίκτυο είναι δημιουργία μιας κίνησης εξειδικευμένων δασκάλων και ερευνητών στις θαλάσσιες επιστήμες, ανεξαρτήτων από κοινωνικό-οικονομικές πιέσεις, οι οποίοι έχουν ως μέλημα την παραγωγή και προσφορά επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης για την προστασία και αειφορική διαχείριση των Ελληνικών Θαλασσών και Εσωτερικών Υδάτων.