ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Μ. ΙΑΤΡΟΥ

 

Το ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο "Oceanus-Net"  του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του διοργανώνει Σεμινάριο κατάρτισης νέων επιστημόνων στη χρήση γεωφυσικών μεθόδων για τη διαχείριση των θαλασσών και στην  Ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιώσιμη διαχείριση τους.  

Το σεμινάριο κατάρτισης γίνεται στο πλαίσιο του έργου APREH-Interdisciplinary Aquaria for the PRomotion of Environment and History, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG 2007-2013 Ελλάδα-Ιταλία.

 

Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, κατάρτιση και εξοικείωση νέων επιστημόνων που ασχολούνται με τις επιστήμες της θάλασσας στην:

(i) χρήση των γεωφυσικών μεθόδων για την χαρτογράφηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,

(ii) επικρατούσα διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική και

(iii) στη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή οδηγία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με  ένα εύρος μεθόδων γεωφυσικής διασκόπισης  (ηχοβολιστικό βυθόμετρο, τομογράφο υποδομής πυθμένα, ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης) καθώς και μεθόδους οπτικής διασκόπισης όπως η χρήση υποβρύχιου κατευθυνόμενου οχήματος (ROV) και drop camera καθώς  επίσης με εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας και ερμηνείας των δεδομένων γεωφυσικής διασκόπισης.  Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν

στην τρέχουσα παγκόσμια και ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών.

Ομιλητές  

Γ. Φερεντίνος, Γ. Παπαθεοδώρου, Κ. Κουτσικόπουλος, G. Bellmonte, B.  Τζανάτος, M. Παπαδάκης, Μ. Ιατρού, Δ. Χριστοδούλου, Η. Φακίρης, F. Denitto, A. Dell Anna.

 

Θέματα Ομιλιών

Μέθοδοι θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπισης: Αρχές λειτουργίας

Αναγνώριση και ερμηνεία γεωλογικών δομών,  αρχαιολογικών ευρημάτων και βενθικών ενδιαιτημάτων στα δεδομένων γεωφυσικής διασκόπισης

Διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών

Επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων.

Παρουσίαση εξοπλισμού γεωφυσικής διασκόπισης, Εργασία Πεδίου

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις και εργασία υπαίθρου ώστε οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση των οργάνων, τη συλλογή δεδομένων στο πεδίο της έρευνας καθώς και με την επεξεργασία τους.

 

Αποτελέσματα σεμιναρίου

Στην ολοκλήρωση του σεμιναρίου κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογής των μεθόδων γεωφυσικής διασκόπισης για την χαρτογράφηση του πυθμένα της θάλασσας. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα χρησιμοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών οργάνων και λογισμικών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων τα οποία θα εφαρμόσουν σε περιοχές με βενθονικά ενδιαιτήματα  και με μνημεία θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Βεβαίωση Συμμετοχής

Σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο κατάρτισης θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Εργαστήριο

 

Αιτήσεις συμμετοχής- Δίδακτρα

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για 15 συμμετέχοντες. Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gferen@upatras.gr ή επικοινωνήστε με τον καθ. Γιώργο Φερεντίνο στα τηλέφωνα: 2610997646 (ώρες γραφείου) και 6937219916

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 12 Ιουνίου 2013.

Δεν θα καταβληθούν δίδακτρα από τους συμμετέχοντες για την παρακολούθηση του συνεδρίου. Ωστόσο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα της διαμονής και της διατροφής τους, τα οποία υπολογίζονται σε 30-40 € τη μέρα.

 

 

Επιστροφή στις ανακοινώσεις