ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ