Ομάδα Έρευνας Ραδιοενέργειας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Πυρηνικής Χημείας,Τμήματος Χημείας

         Ελένη Παπαευθυμίου
     Επίκουρος Καθηγήτρια

     Τηλέφωνο : (+302610) 997132
     Fax : (+302610) 997118
     e-mail : epap@chemistry.upatras.gr